Algemene Voorwaarden - Silvisual - Creatieve fotograaf Waalwijk

Algemene Voorwaarden

Silvie Moolenschot
Telefoon: 06-52352966
Email: info@silvisual.nl
KVK-nummer: 50175815
BTW: NL001786710B52
Bankrekening: 1092.16.784

Bij het maken van een afspraak en betaling van de factuur gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen, verliest de offerte haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotografe.

Betalingen
De klant dient de facturen van Silvisual te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden.
De klant dient de sessiefactuur te betalen voorafgaand van de geplande fotosessie.
Nabestellingen en producten worden in productie genomen na betaling.

Fotosessies
Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden. De afspraak wordt door Silvisual schriftelijk per email bevestigd. De factuur worden per email aan de klant toegezonden.

Voordat de fotosessie plaatsvindt dient de factuur betaald te zijn.
In geval van annulering van de afspraak voor een fotosessie door de klant, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Bij ziekte van de klant wordt er een nieuwe afspraak voor de fotosessie gemaakt.
Silvisual werkt met diverse fotopakketten, hetgeen omvat zoals deze zijn omschreven op de website.
Bij een fotosessie op lokatie wordt buiten een straal van 5km van Waalwijk € 0,50 per km gerekend.

Producten
Indien fotoafdrukken, fotoboeken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe.
De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en -correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is.
De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, restitutie van de betaling of een andere vergoeding.
Bij levering van fotobestanden in high resolution is Silvisual niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren in fotoproducten die elders zijn besteld. Alleen fotoproducten die besteld zijn bij Silvisual zijn gegarandeerd van hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid.
Fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten worden besteld nadat de betaling van de klant is ontvangen. Reeds bestelde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd.

Selectie van de te bewerken foto’s wordt door de fotograaf gedaan indien anders afgesproken.
Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar.
Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van Silvisual. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de uitgifte datum van de cadeaubon.

Auteursrecht van de foto’s
Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotografe.
De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet, zoals portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden of bewerkingen zijn niet toegestaan.
Bij aanschaf van een CD met de digitale “high resolution” bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.
Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

Aansprakelijkheid
Silvisual is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.
Is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
Is niet aansprakelijk bij emoties, omstandigheden of weersinvloeden.

Privacy & persoonsgegevens
Silvisual zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.